Genel Bilgiler

Beden Eğitimi, bedensel, ruhsal ve toplumsal oluşturma eğitimidir. Beden bu tür eğitimde, amaç değil araçtır. Beden Eğitimi, organizmanın bütünlük ilkesine dayılı tüm kişilik eğitimidir. Daha açıklık kazandırmak için Beden Eğitimi : Büyük kas etkinlikleri aracılığı ile bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal bütünlüğü zedelemeden, kişinin toplum yararına en iyi gelişimini gerçekleştirme eğitimidir.

Beden Eğitimi ‘’ETKİNLİK’’ demektir. Beden Eğitiminde ‘’Beden’’ bir araç olup, amaç tüm kişiliğin eğitimidir. Özet olarak ; Beden Eğitimi etkinlikler yoluyla bireyin büyüme, gelişim ve davranışlarını sağlayan en güçlü eğitim alanıdır.

 

Tanımı : Sağlıklı, güçlü, mutlu olma, kişilik, karakter, ahlaki değerler kazanma, kültürleşme, toplumsallaşma ve vatandaşlık eğitimidir.

 

Bireyin, bedenen, ruhen ve fikren gelişimini sağlamak, günlük yaşama ve iş yaşamının koşullarına hazırlamak, ulusal bilinç ve yurttaşlık duygularını kuvvetlendirmek amacı ile yapılan düzenli ve metotlu çalışmaların tümüne, Beden Eğitimi denir.

 

İnsanın fiziksel, ruhsal ve zihinsel niteliklerini bulunulan yaşın ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaştırmak amacıyla rekabet olmaksızın yapılan faaliyetler bütünüdür.

 

Kimler Başvurabilir

O yılın YGS sınavından herhangi bir puan türünde barajı aşan bütün adaylar başvuruda bulunabilir.

Alanınız ne olursa olsun, hangi liseden mezun olduğunuza bakılmaksızın, yetenek sınavlarına girebilmek için YGS1-YGS2-YGS3-YGS4-YGS5 veyaYGS6 puan türlerinden üniversitelerin belirlemiş olduğu baraj puanını almış olmak yeterlidir.

Bununla birlikte YGS den alınan puan ne kadar yüksek olursa kazanma oranı o kadar yükselir. Özel yetenek sınavlarında YGS puanının ortalama olarak %40-60 civarında bir etkisi bulunmaktadır. Geri kalan bölümü yetenek sınavı oluşturduğu dikkate alınmalıdır.

Antrenörlük

Sporcuların ferdi ve toplu olarak, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir.

Görevler

Uluslararası kural, teknik ve gelişmeleri yakından takip eder ve bu konularda sporcuları bilgilendirir,

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programları hazırlar ve uygular, spor karşılaşmalarına sporcuların götürülüp getirilmesini sağlar,

Branşı ile ilgili spor dalında; eğitici video, bant, kitap, dergi vb. eğitim araç ve gereçleriyle ilgili araştırma yapar, temin eder ve uygulamalı olarak yararlanır,

Sporcuların sağlık ve psikolojik kontrollerinin periyodik olarak yapılmasını sağlar,

Sporcuların gelişimi için gerekli olan beslenme ve diyet programları hazırlatır ve bu konularda bilinçlenmelerini sağlar.

Sporcuların; dayanıklılık, hız, çabukluk ve kondisyonlarını artırıcı; koşu, yürüyüş ve diğer çalışmaları yaptırır,

Antrenmanlarda, soyunma odalarında, karşılaşma öncesinde ve sırasında; yapılacak müsabakanın taktiğini uygulatır, teorik ve pratik olarak uygulanacak

mücadele biçimini göstererek, yapılan hataları ve sporcuların zayıf yönlerini tespit ederek giderilmesini sağlar,

Rakip ekiplerin gücünü, oyun stratejilerini öğrenerek, hazırlıklarını bunlara göre yapar, sporculara oyun stratejisini açıklar, gerektiğinde sporcuları kampa alır,

Sporcuların her türlü sorunları ile ilgilenerek, sağlık durumlarını, özel yaşamlarını, izinlerini takip eder, hazırlar, gerektiğinde kadro dışı bırakarak cezalandırır.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Spor kıyafetleri (eşofman, şort, tişört vb.) spor ayakkabıları, yağmurluk, rüzgarlık, kronometre, saat, düdük, kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, defter vb.), TV, video kasetler, bilgisayar çalışma aletleri, kondisyon aletleri, ağırlıklar, oyun topları, çeşitli araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Spor antrenörü olmak isteyenlerin;
Spora ilgili, yetenekli ve bu alanda başarılı,
Bedence güçlü ve dayanıklı, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
İnsanları seven ve çabuk iletişim kurabilen,
Tutarlı, güvenilir, otoriter, disiplinli,
Bir grubu yönetecek özelliklere sahip,
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortami ve Koşulları

Antrenör çalışmalarını genellikle antrenman ve maç sırasında dışarıda, zaman zaman soyunma odaları ve çalışma salonu gibi kapalı ortamlarda gerçekleştirir. Çalışırken futbolcularla, teknik direktörle, yöneticilerle ve tesislerde çalışan diğer personelle iletişim halindedir.

Çalışma Alanlari ve İş Bulma Olanakları

Genelde antrenörler; açık, kapalı, toprak, çim sahalarda, kapalı spor salonlarında, diğer özel yapılmış spor alanlarında ve soyunma odalarında görev yaparlar. Bu meslek genelde ayakta yürütülür ve yorucudur. Antrenmanlar sırasında; yürüme, koşma, eğilme, çömelme, dönme, uzanma gibi fiziksel hareketleri sıkça yaptıkları için, burkulma, incinme, kırılma, kanama ve çarpışma gibi kazalara maruz kalabilirler. Antrenörler spor türüne göre çeşitli güç şartlarda (kar, yağmur, çamur, soğuk, sıcak gibi), gürültülü ortamlarda görev yaparlar.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı beden eğitimi ve spor yüksek okullarının “Antrenörlük Eğitimi” bölümlerinde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Bu bölüme girebilmek için lise ve dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda belirlenen baraj puanını almak ve ilgili okulun yapacağı özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca meslek eğitimi; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan “Antrenör Yetiştirme Kursları” nda da verilir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Yüksek öğretim kurumlarının antrenörlük eğitimi programlarında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Spor Biyolojisi, Uygulamalı Fizyoloji, Fonksiyonel Anatomi, Kineziyoloji, İlk Yardım İlkeleri, Spor Psikolojisi, Egzersiz Fizyolojisi, Psikososyal Açıdan Spor gibi dersler okutulmaktadır.

Antrenör yetiştirme kurslarının süresi ortalama 20 gündür (toplam 150 saattir). Kurs süresince Spor Anatomisi, Spor Fizyolojisi, Antrenman Bilgisi, Spor ve Beslenme, Spor Psikolojisi, Sporda Yönetim, Teşkilatlanma ve Organizasyon, Spor Hekimliği (İlkyardım, Masaj ve Sakatlanma), Özel Antrenman Bilgisi, Spor Dalı Oyun Kuralları, Sporda Gözlem, Ölçme ve Değerlendirme dersleri gösterilmektedir.

Meslekte İlerleme

Antrenörlük lisansı alarak göreve başlayanlar; minikler , yıldızlar ve gençler kategorilerinde en az 3 yıl başarı ile çalıştıklarında , 2. kademe antrenörlük kurslarına devam ederek (Spor İl Müdürlüklerinde), “kıdemli antrenör” olarak ilerleme kaydederler ve büyükler kategorisinde de görev alabilirler. Kıdemli antrenör olarak en az 2 yıl başarı ile çalışanlar, 3. kademe antrenörlük kurslarına devam ederek (Spor İl Müdürlükleri’nde) “baş antrenör” olurlar, milli takımlarda ve diğer büyük klüplerde baş antrenör olarak görev alabilirler.

Benzer Meslekler : Beden eğitimi öğretmenliği, monitörlük, teknik direktörlük.

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

Kurs süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

Gençlik ve spor il müdürlüklerinde kadrolu antrenör olarak çalışan kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak ücret alırlar ve memur unvanı ile çalışırlar.

Öğretmenlik

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

Görevler

Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde,
Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar ve bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kullanılan Eğitim Materyalleri

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, - Gülle, disk, barfiks, çeşitli halatlar, eşofman, spor ayakkabısı, kondisyon geliştirici aletler, ağırlık torbası, ağırlık yeleği , top vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Spor yeteneği olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
Bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, bazen okulun bahçesinde ve sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler.
Beden eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi derslere girerler.
Beden eğitimi öğretmenleri, çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness centerlarda (fazla kilolardan kurtulmak ve düzgün bir vücut için zayıflama egzersizlerinin yapıldığı yerler ) vb. çalışabilirler.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

meslek Riitimine Giriş Koşulları

Söz konusu programa girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli puan almak ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu (Lisans) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Spor Bilgisine Giriş, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Spor Fizyolojisi, Spor Masajı, Beslenme, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi vb. dersler

Spor Yöneticiliği

Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

Görevler

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.
Buna göre spor yöneticisi,

Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,

Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,

Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,

Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,

Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,

Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,

Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,

Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Kanun, tüzük, yönetmelik,genelge ve talimatlar, iletişim araçları (telefon, fax),
Çeşitli kırtasiye malzemeleri,bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Spora üst düzeyde yetenekli, Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Meslek eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Spor Yöneticiliği” bölümlerinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSS sınavında belirlenen baraj puanı almak ve üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Özel yetenek sınavlarında kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme işlemleri, koşu, uzun atlama, topla oynama, gülle atma ve jimnastik hareketleri yoluyla, eleme yapılarak belirlenmektedir.

Eğitimin Süresi ve içeriği

Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin 1. Yılında; Türkçe, Yabancı Dil, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Giriş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Atletizm ve Bireysel Sporlar gibi dersler okutulmaktadır.
2. yılında; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Gelişim ve Öğrenme, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Takım Sporları, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Bilgisayar, Antreman Bilgisi, Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ve İlk Yardım dersleri okutulmaktadır.
3. yılında; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi, Psikomotor Gelişim, Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğrenimi, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersleri okutulmaktadır.
4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Rekreasyon, Personel Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması, Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje dersleri okutulmaktadır.
Bireysel sporlar, (yüzme, badminton, sportif ritmik jimnastik, güreş, kayak,tenis, dağcılık, masa tenisi, bisiklet) takım sporları (basketbol, hentbol, futbol, voleybol) seçmeli derslerdir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.
Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kluplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

Meslekte İlerleme

Çalışılan işte gösterilen başarıya göre amatör klüplerden, profesyonel klüplere geçiş olabilmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise Müdür Yardımcısı, Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı vb. unvanları alarak ilerleme mümkündür.

benzer meslekler:
Teknik direktör, Antrenör.