Spor Liseleri Artık Anadolu Lisesi Statüsünde 

Spor Liseleri İle Güzel sanatlar yeni düzenlemeyle ‘Anadolu Lisesi’ statüsüne geçtiler.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), güzel sanatlar liseleri ile spor liselerini birleştirdi. Yeni düzenlemeyle, Anadolu lisesi statüsünde olan güzel sanatlar liselerinin yanı sıra spor liseleri de “Anadolu lisesi” statüsüne geçti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, 1 Şubat 2005 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6 Kasım 2008 tarihli Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, güzel sanatlar ve spor liseleri “Anadolu lisesi” statüsünde olacak ve güzel sanatlar ile spor eğitimi alanlarında yatılı, gündüzlü, karma eğitim yapacak. Eğitim süresi 4 yıl olacak.
Bir öğretim yılında güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı 30’u, spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise 90’ı geçemeyecek.

9. sınıflara yeni alınacak öğrenci kontenjanı, her ders yılı mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim birimine bildirilecek ve ilgili birimce ilan edilecek. Sınıf mevcutları 30’u geçemeyecek. Ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunması halinde bu sayının üzerine çıkılabilecek. Yürürlükten kaldırılan Spor Liseleri Yönetmeliği’nde okula her öğretim yılında alınacak öğrenci sayısının 48’i, bir sınıfın öğrenci sayısının ise 24’ü geçemeyeceği belirtilmişti.